Právní stanoviska k integrované ochraně rostlin

Právní stanovisko JUDr. Hrdličkové k IOR

Právní stanovisko JUDr. Magdaleny Hrdličkové k povinnosti zemědělců od 1. 1. 2014 dodržovat zásady IOR.

Více

Právní stanovisko prof. Gerlocha k IOR

Právní stanovisko prof. Gerlocha k povinnosti zemědělců dodržovat zásady IOR

Více

Nacházíte se: Integrovaná ochrana rostlin (IOR) - Právní stanoviska k IOR